Rady a návody

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1 min. čtení 18. října 2018

Změnili jsme stanovy během funkčního období výboru. Kdy mají být další volby?

Současný výbor SVJ byl zvolen v roce 2014 podle tehdy platných stanov na funkční období 4 roky. V roce 2016 byly shromážděním vlastníků schváleny nové stanovy, které prodloužily funkční období orgánů SVJ na 5 let. Kdy tedy mají být příští volby? Dotaz: Jaroslav...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 11. října 2018

Problémy se sousedy: v bytě je smetiště, červi a švábi

V jednom z bytů našeho SVJ žije majitelka, která z něj udělala skladiště odpadu všeho druhu. Z tohoto bytu se do okolních bytů rozlézají švábi, štěnice a teď už i červi. Při posledním postřiku deratizační firmou technik označil tento byt jako zdroj a...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 04. října 2018

Které dokumenty smí vlastník kopírovat a jak dlouho je SVJ musí uchovávat

Jeden nový vlastník chce po mne jako předsedovi společenství předložit všechny zápisy shromáždění vlastníků od jeho vzniku, kde se přijala usnesení o způsobu rozúčtování služeb a příspěvků do FO. Současně po mne žádá předložit všechny faktury dodavatelů služeb a smlouvy s nimi. Dopředu...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 23. září 2018

Můžeme zpochybnit větu ve stanovách?

Výbor přidal při schvalování nových stanov do oddílu o hlasování per rollam větu: „Statutární orgán může vypsat písemné hlasování i na základě vlastního rozhodnutí.” Navržený bývalý předseda výboru byl po skončení funkčního období navržen na usnášeníschopné schůzi znovu do výboru, ale nebyl schválen...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 20. září 2018

Co je potřeba schválit k zasklení lodžií

Jak máme postupovat, když zvažujeme zasklení lodžií v bytech vlastníků? Je potřeba stavební povolení a souhlas vlastníků bytů? Jsme SVJ o 38 bytových jednotkách. Dotaz: Dušan Havlík

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 13. září 2018

Může mít SVJ věcné břemeno?

Může být zřízeno věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k přípojkám vody a kanalizace - pro SVJ, právnickou osobu? Přípojky jsou umístěné na jiných pozemcích než vlastníků domu a vedou od domu až po příslušné řady. Vodárenská společnost tyto přípojky také nevlastní. Zapsal...

přečíst
Olga Černá Olga Černá