Otázka v sekci Chcete se zeptat

§ 1208 písm. e), doplnění

Mám doplňující dotaz k článku "Jak porozumět § 1208 písm. e)". V článku se hovoří o odsouhlasení Shromážděním, a to jak přímo o rozhodnutí Shromáždění o výši záloh, tak v případě doporučení, aby Shromáždění dalo tuto volbu na výbor. Otázka je: jakým poměrem má Shromáždění tuto věc odsouhlasit, pokud není stanoveno ve Stanovách. Tzn. jaká procenta ze všech vlastníků nebo z účastníků Shromáždění?

Martin Nekvapil

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody