Otázka v sekci Chcete se zeptat

Volba výboru mimo shromáždění

V prosinci 2019 končí mandát členům výboru. Výbor SVJ navrhl, aby nové volby byly provedeny mimo shromáždění. Tuto možnost opíráme o Stanovy, kde v čl. 11 máme ustanovení, že do působnosti shromáždění patří mimo jiné i volba členů statutárních orgánů, tedy výboru. V čl.12 je uvedeno, že o záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno mimo zasedání. Možnost volby nového výboru korepondeční formou není ve stanovách vyloučena.
Prosíme o právní stanovisko, zda můžeme navrhovaným způsobem volby organizovat. Hodláme tímto způsobem zajistit větší zapojení vlastníků do voleb, snížit počet plných mocí k zastupování a větší objektivitu volebního aktu.

Otmar Urban

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody