Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vlastní výměník pro ústřední vytápění a maximální teplota v bytech

V rámci SVJ si svépomocí provozujeme vlastní výměník pro ústřední vytápění, který je napojen na soustavu CZT. Nyní jsme se dostali do pozice, kdy jsme byli nuceni překontrolovat nastavení ekvitermího regulátoru a umravnít jeho chování v rámci hospodaření s energiemi. Původní nastavení totiž nerespektovalo zateplení domu a výměnu oken, a tak docházelo k přetápění domu.
Dohledali jsme vyhlášku č.194/2007Sb., která definuje maximální teploty, na které je možné vytápět místnosti v rámci bytového domu. Dle této vyhlášky bychom neměli překročit teplotu 22°C pro obytné místnosti v bytech, které mají tři venkovní stěny (počíta se i strop).
Toto se však některým vlastníkům nelíbí a požadují možnost přetápění bytů nad tyto limity. Je tedy otázkou, jestli je jejich požadavek oprávněný. Pokud bychom těmto lidem vyhověli a povolili přetápění domu, jaké nám hrozí možné sankce ze strany SEI? Kdo je pak za případný finanční postih zodpovědný? Byl by to výbor? Je možné hlasováním na schůzi SVJ tuto zodpovědnost přenést na všechny vlastníky?
Pokud bychom provozováním výměníku pověřili třetí stranu, nesla by za jeho provoz veškerou zodpovědnost, tj. i případné sankce a pokuty?

Petr Janeček

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody