Rady a návody

2 min. čtení 21. května 2020

Jaký je způsob pro doručení vyúčtování?

Vyúčtování nam každoročně správní firma dává do schránek. Vloni jsem tam žádné nenašel, a proto mě nyní překvapilo, když mi byla doručená upomínka k nedoplatku z vyúčtování. Já jsem ale neměl ani možnost vyúčtování reklamovat, protože jsem logicky nestihl zákonnou lůtu. Je nějaký...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 15. května 2020

Je nutná přítomnost notáře při volbě výboru?

Na shromáždění chceme volit nový výbor. Musí být přítomný notář, aby proběhl notářský zápis k zapsání nového výboru do rejstříku?

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 07. května 2020

Mohu být zvolená do výboru?

Vlastníkem bytu, kde bydlím, je moje dcera. Já jsem v katastru zapsaná jako věcné břemeno. Mám v tomto případě stejná práva jako vlastník? Mohu být zvolena do výboru SVJ, i když stanovy obsahují, že členem výboru může být pouze vlastník bytu? Současný výbor se...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 22. dubna 2020

Aktuality ze Senátu: SVJ můžou hlasovat per rollam

Očekávaný návrh zákona, který umožní hlasování per rollam u SVJ, které tuto možnost nemají ve stanovách, byl projednán a schválen.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 10. dubna 2020

Může výbor dočasně pracovat v menším počtu?

Náš výbor má být dle stanov tříčlenný. Pokud se nepodaří zvolit třetí osobu, může dočasně pracovat i jako dvoučlenný? A uplyne-li členovi výboru, který je zároveň předsedou, funkční období, může být do konání další schůze stále považován za člena výboru a předsedu? Konkrétní příklad:...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 02. dubna 2020

Jak hlasovat v době koronaviru mimo shromáždění – per rollam

Zákaz shromažďování a vyhlášení nouzového stavu se dotkl také bytových domů. Některá společenství nemohou hlasovat, tápou, jakým způsobem zorganizovat jarní shromáždění a odhlasovat naplánované kroky.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 26. března 2020

Vyúčtování úhrad za služby – postupujeme správně?

Můj dotaz se týká protokolu o vyúčtování služeb vlastníkům bytů ze strany SVJ. Vyúčtování provádíme tak, že skutečné náklady od 1. 1. do  31. 12. běžného roku porovnáme s předepsanými, ne zaplacenými, zálohami. 

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 19. března 2020

Může být bytové družstvo předsedou více SVJ?

Může být bytové družstvo předsedou více než 100 různým SVJ a zároveň uvádět adresu každého SVJ na stejné adrese, jakou má samo družstvo? Dotaz: Tomáš Michálek

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 11. března 2020

Platnost volby výboru

V lednu u nás na shromáždění proběhla poněkud kuriózní volba nového výboru. O uchazečích jsme nedostali žádné informace, jejich jména byla jen promítnuta na tabuli. Jeden uchazeč ve výboru už byl a kandidoval potřetí. Jeho byt je přes realitní kancelář na prodej, v...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
3 min. čtení 26. února 2020

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru

Majitelka bytu v našem panelákovém domě pronajímá svůj byt další rodině. Tato rodina má 3 děti a najala si chůvu, která s nimi v bytě celoročně bydlí. Nyní jsme však zjistili, že si tato žena přibrala na hlídání další - cizí dítě v...

přečíst
Olga Černá Olga Černá