Rady a návody

1 min. čtení 24. listopadu 2020

Vlastníkem jednotky SV je právnická osoba…

Vlastníkem jednotky SV je právnická osoba (s.r.o. s několika společníky); její jednatel byl zvolen členem výboru SV. Má takto status řádného člena výboru či je externím členem výboru?

přečíst
Lucie Jedličková
2 min. čtení 18. června 2020

Může nový výbor odmítnout problematické smlouvy uzavřené svými předchůdci?

Tříčlenný výbor SVJ se rozpadl (stěhování, nemoc, složení funkce). Jak je to se závazky, které tento výbor nasmlouval? Přechází na nový výbor, i když práce ještě nebyly započaty? Původní výbor totiž nepostupoval podle stanov - výběrové řízení na projektanta, odsouhlasení částky za rekonstrukci, opakované...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 11. června 2020

Hlučný soused

Může si soused, který bydlí nad mým bytem, dělat co chce? Otec se synem hrají v bytě fotbal. Dennodenně doma kopou do balonu, pinkají si, bouchají s ním o podlahu. Je to nesnesitelné. Když jim něco řeknu, pokračují ještě více, prostě naschvál. Domovní...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
2 min. čtení 04. června 2020

Bojíme se, že lidé budou dlužit víc a víc. Co máme dělat?

Nevíme si v našem výboru rady s dlužníky v domě. Myslíte si, že se bude situace ještě zhoršovat? Máme se bát, že lidé budou mít ještě méně peněz a budou hradit příspěvky a zálohy se zpožděním nebo vůbec? Jak máme dluhy efektivně od...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
2 min. čtení 21. května 2020

Jaký je způsob pro doručení vyúčtování?

Vyúčtování nam každoročně správní firma dává do schránek. Vloni jsem tam žádné nenašel, a proto mě nyní překvapilo, když mi byla doručená upomínka k nedoplatku z vyúčtování. Já jsem ale neměl ani možnost vyúčtování reklamovat, protože jsem logicky nestihl zákonnou lůtu. Je nějaký...

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 15. května 2020

Je nutná přítomnost notáře při volbě výboru?

Na shromáždění chceme volit nový výbor. Musí být přítomný notář, aby proběhl notářský zápis k zapsání nového výboru do rejstříku?

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 07. května 2020

Mohu být zvolená do výboru?

Vlastníkem bytu, kde bydlím, je moje dcera. Já jsem v katastru zapsaná jako věcné břemeno. Mám v tomto případě stejná práva jako vlastník? Mohu být zvolena do výboru SVJ, i když stanovy obsahují, že členem výboru může být pouze vlastník bytu? Současný výbor se...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
1 min. čtení 22. dubna 2020

Aktuality ze Senátu: SVJ můžou hlasovat per rollam

Očekávaný návrh zákona, který umožní hlasování per rollam u SVJ, které tuto možnost nemají ve stanovách, byl projednán a schválen.

přečíst
Olga Černá Olga Černá
1 min. čtení 10. dubna 2020

Může výbor dočasně pracovat v menším počtu?

Náš výbor má být dle stanov tříčlenný. Pokud se nepodaří zvolit třetí osobu, může dočasně pracovat i jako dvoučlenný? A uplyne-li členovi výboru, který je zároveň předsedou, funkční období, může být do konání další schůze stále považován za člena výboru a předsedu? Konkrétní příklad:...

přečíst
Barbora Hřebečková Barbora Hřebečková
3 min. čtení 02. dubna 2020

Jak hlasovat v době koronaviru mimo shromáždění – per rollam

Zákaz shromažďování a vyhlášení nouzového stavu se dotkl také bytových domů. Některá společenství nemohou hlasovat, tápou, jakým způsobem zorganizovat jarní shromáždění a odhlasovat naplánované kroky.

přečíst
Olga Černá Olga Černá