Archivace dokumentů SVJ

Dobrý den, jsme SVJ, které vzniklo v loňském roce oddělením z BD. Za toto období máme již spoustu zpráv a dokumentů, které je třeba archivovat. Existuje pro SVJ povinnost archivovat některé dokumenty? Pokud ano, které to jsou, abychom se nedostali do rozporu se zákonem? V paragrafu 2a zákonu 499/2004 Sb. nejsou Společenství vlastníků bytových jednotek vyjmenována. Jak tedy máme postupovat?

Antonín Kovářík