Otázka v sekci Chcete se zeptat

Černý odběr vody

Dobrý den, při opravě vodovodního potrubí v našem SVJ byla na přání jednoho vlastníka v jeho bytě odstraněna část cirkulačního potrubí. Při této příležitosti zjistil pracovník odborné firmy, že pod podružným vodoměrem, v neměřené části, je nainstalována ⅜ plastová hadice s ventilem a oznámil mi, coby předsedovi SVJ, podezření na možný černý odběr vody tímto vlastníkem bytu.

Svolala jsem výborovou schůzi a oznámila členům tuto skutečnost. Bylo rozhodnuto informovat členy SVJ na připravovaném shromáždění SVJ (mezidobí 2 měsíců) a získat mandát k dalšímu jednání. Schůze za přítomnosti tohoto vlastníka záležitost projednala a žádala vyjádření k podezření možného černého odběru vody.

Dotyčný vlastník na schůzi SVJ přiznal napouštění vody "hadičkou" do sifonové láhve, ovšem v minulosti. SVJ mu nabídlo variantu řešení - doplatit 3 roky protečené vody zpětně a uhradit náklady za odstranění přídavného zařízení odbornou firmou. S návrhem souhlasil pouze částečně, úhradu protečené vody uhradit odmítl, navrhl předat věc PČR s tím, "že jim to vysvětlí".

Domnívám se, že společenství má dostatek důkazů, aby tuto věc PČR neodložila. Ptám se ale, co se stane, když PČR uvedenou věc bude řešit pouze z pohledu podání vysvětlení tohoto vlastníka. Ostatní vlastníci se cítí dotčení, rozdíl protečené vody šel k tíži všech podle spotřeby.

Božena Pivcová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody