Otázka v sekci Chcete se zeptat

Chroničtí neplatiči

Dobrý den, právní poradna je zřejmě nejpraktičtější část Vašeho časopisu a rádi ji na výboru čteme. Mám dotaz, který se týká nejčastějšího tématu - neplatičů. Náš neplatič je právníkem, což celou situaci komplikuje. Neplatič platí téměř pravidelně měsíční příspěvky se zpožděním, až po urgenci. S tím jsme se neradi smířili. Nově ale rozporuje roční vyúčtování za služby (související se spotřebou vody). Cena se navýšila, protože neumožnil přístup do bytu a náklady se tedy určují náhradním způsobem, což vzhledem k úpravě příslušné legislativy znamená nárůst + uplatnili jsme pokutu uvedenou ve stanovách, přestože ve lhůtě určené k reklamaci žádnou nepodal, nic nerozporoval. Lhůta byla uvedena v průvodním listě vyúčtování, oboje prokazatelně převzal proti podpisu. Přes to, že uplynula lhůta, vycházíme mu vstříc a zaslali jsme veškeré požadované informace od správcovské firmy. Na to reaguje po svém - nepřevzetím zásilky. Naštěstí má i datovou schránku, zaslali jsme tedy materiály prostřednictvím správcovské firmy i do ní, kde již snad nelze rozporovat nedoručenost.
Mám dva dotazy:
1) Jaká je naše pozice pro případný soudní spor? Můžeme jej postavit hlavně na faktu, že uplynula lhůta pro podání reklamace a vše ostatní je druhotné? Je povinen zaplatit dlužnou částku, nebo ji budeme muset přes uplynutou lhůtu argumentovat a dokazovat? Ve Vašem časopise často píšete, že jít cestou předžalobní výzvy a soudu musíme, abychom pracovali v roli řádného hospodáře. Je i jiná cesta?

2) Můžeme zveřejnit jméno dlužníka ostatním členům SVJ? Pokud ne - proč (je to v zájmu všech vlastníků) a pokud ano - jakou formou? Můžeme jméno uvést do měsíčního zápisu ze schůzce výboru, který visí na nástěnce v domě? Můžeme jméno uvést na našich webových stránkách, ke kterým je přístup jen po přihlášení? Můžeme jej jmenovat na shromáždění vlastníků - rovnou nebo jen když se někdo zeptá? Může se zeptat člen výboru z titulu, že je také vlastník? Může být dlužník jemnovitě uveden v zápise ze shromáždění? Všechny tyto mé dotazy směřují k ochraně osobních údajů dlužníka, protože ten je mnohdy chráněn více než poškozený.

Jindřich Hlaváč

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody