Otázka v sekci Chcete se zeptat

Cíl – zrušení podílového spoluvlastnictví

Dobrý den, jak postupovat s řešením tohoto problému s nemovitostí. Nemovitost vlastní čtyři spoluvlastníci. Jeden spoluvlastník vlastní 3/4 podíl na nemovitosti a další tři spoluvlastníci vlastní každý po 1/12 podílu na nemovitosti. Nyní ti tři spoluvlastníci podali žalobu k soudu o zrušení podílového spoluvlastnictví a navrhli, aby soud nařídil prodej nemovitosti ve veřejné dražbě s tím, že výtěžek bude rozdělen mezi účastníky podle výše jejich podílů. Většinový vlastník 3/4 podílu na nemovitosti s tím nesouhlasí a neví, jak se tomuto rozhodnutí bránit. Menšinoví spoluvlastníci nabídli odprodej jejich podílů za nepřiměřenou a velmi nadhodnocenou cenu většinovému vlastníkovi.

Miroslav Dvořák

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody