Otázka v sekci Chcete se zeptat

Čistění kanalizace pomocí frézování

V našem panelovém domě (z roku 1967) budeme řešit čištění odpadní kanalizace pomoci frézování. Čištění bude probíhat ze střechy domů bez nutnosti zásahů v bytech. Pouze v případě, kdyby došlo při frézování k poškození odpadního potrubí, je nutno toto potrubí v daném úseku vyměnit/opravit přes WC jednotlivých bytů (frézování a případné opravy budou hrazeny z fondu oprav). Kanalizace vede za zadní stěnou WC všech bytových jednotek. Původně byla celá zadní stěna demontovatelná a každý vlastník bytu by měl nadále zajistit „volný“ přístup do této technické šachty. Současný stav je však takový, že velká část nájemníku při rekonstrukci WC tuto stěnu již "upravila" pomoci vyzdění, popř. sádrokartonů a přidání obkladů. Nyní jako výbor řešíme, jak budeme postupovat, pokud opravdu bude nutno v nějakém bytě zajistit přístup ke kanalizaci a daná bytová jednotka bude mít "rekonstruovanou/upravenou" zadní stěnu.

Náš návrh je, že z financí společenství by byla hrazená pouze poměrová část nákladů na zajištění přístupu ke kanalizaci a opětovného zapravení, která bude odpovídat demontovatelné stěně s volným přístupem. Více náklady, které vzniknou díky tomu, že stěna bude např. vyzděná/obložená, budou účtovány nájemníkovi. Je tento postup možný a správný? Dále bychom se chtěli zeptat, jestli jsme povinni dát zadní stěnu opět do původního stavu, tak jak ji nájemník měl, což znamená opět vyzdít a obložit, nebo můžeme zadní stěnu bez souhlasu vlastníka zapravit tak, jak byla zamýšlená v době výstavby paneláku - demontovatelná s přístupem?

Tomáš Urbanec

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody