Otázka v sekci Chcete se zeptat

Co dělat, když výbor SVJ nekomunikuje?

Co dělat, když výbor SVJ nekomunikuje? Máme pouze kontaktní emailovou adresu, ale nikdo na emaily neodpovídá. Kontaktovala jsem správce objektu, který mi kvůli GDPR odmítá sdělit telefon na kohokoli ze členů výboru. Dokonce mi bylo sděleno, že jeden člen ze tříčlenného výboru odstoupil, aniž bychom o tom byli informováni. Navíc díky velkému počtu pronajímaných bytů a nezájmu vlastníků nejsme na shromáždění SVJ většinou usnášeníschopni.

Martina Kulhavá

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody