Otázka v sekci Chcete se zeptat

Délka funkčního období Výboru SVJ

Prosím o upřesnění či vysvětlení následující situace:
V roce 2011 bylo založeno SVJ a zároveň zvolen tříčlenný výbor na pětileté období (dle stanov). Po roce, tj. v roce 2012, jeden člen z výboru odstoupil. Místo něj byl zvolen někdo jiný, aby výbor byl opět tříčlenný. Kdy tomuto nově zvolenému členu končí funkční období - 2012 + 5 = v roce 2017? Nebo v roce 2016 jako ostatním členům?
Jak se na tuto "dovolbu" tohoto člena hledí - jako že byl zvolen 1) jako jednotlivec na pětileté volební období, nebo 2) jako že doplnil výbor, kterému již běží pětileté období a tudíž mu skončí funkční období v roce 2016?
Pokud se na to hledí jako ad 1), tak v případě, že by o další rok později, tj. v r. 2013 opět odstoupil další člen výboru, tak tomu by pak končilo funkční období v roce 2018, tzn., že v podstatě každý rok je pak nutné provádět “dovolbu”?
Děkuji. Jitka Salačová

Jitka Salačová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody