Otázka v sekci Chcete se zeptat

Dluh BJ po úmrtí vlastníka

Měli jsme vlastníka BJ, který spáchal sebevraždu. Do této doby neměl vůči SVJ žádné dluhy. Dluhy ale měl někde jinde. Notářka vyřizovala dědictví téměř 3 roky. Oprávnění dědici postupně odmítali dědictví. V této době již nikdo neplatil poplatky bytu na správu domu. Na náš požadavek u notářky, aby naše pohledávka byla zahrnuta do vypořádání dědictví, jsme byli odmítnuti s tím, že do dědictví lze zahrnout pouze dluhy do úmrtí. Nakonec se notářka rozhodla vypořádat dědictví likvidací /prodejem v dražbě přes exekutora/, neboť předtím odmítl i ÚPZSVM převzít BJ do vlastnictví. Ihned jak jsme se to dozvěděli, kontaktoval jsem exekutory, aby naši pohledávku zohlednili při dražbě. Byl jsem odmítnut, že to tak nelze, abych uplatnil pohledávku SVJ u notářky v rámci likvidace dědictví. To jsem neprodleně provedl. Následně jsem se stále pokoušel kontaktovat notářku, ale ta se jednáním vyhýbala. Odešla do důchodu a veškerou její agendu převzal jiný notář. Opět jsem jej navštívil a žádal jsem ho, jak se s naší pohledávkou naložilo. Ani se mi neozval a přes jeho koncipientku jsem zjistil, že původní notářka dědictví ukončila a spis předala zpět na soud. Rovněž jsem zjistil, že vydražená částka za prodej bytu převyšovala dluhy, které nám vznikly po úmrtí původního vlastníka do doby, než byt přidělila notářka novému vlastníkovi. Mám dotaz, zda existuje nějaká možnost dostat dlužnou částku zpět pro SVJ.

Petr Král

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody