Otázka v sekci Chcete se zeptat

Dluhy – exekuce

V našem domě v Ústí nad Labem, jež je SVJ, nám vznikl dluh po jednom nájemníkovi. Tento dluh jsme ošetřili podepsáním 2 směnek. Na jednu směnku jsme již obdrželi právoplatné rozhodnutí soudu o exekuci, kterou jsme předali exekuční kanceláři. Druhá směnka leží ještě u soudu a bylo nám sděleno, že bude projednávána v soudní síni a my o tom budeme včas informováni. Toto trvá již cca 1,5 roku.

Exekutor nám sdělil, že pouhé vydání exekučního příkazu srážkou ze mzdy neznamená, že povinné jsou na danou exekuci srážky prováděny. Zejména s ohledem na pořadí pohledávky. V případě povinné soudní exekutor eviduje ještě dalších 10 exekučních řízení, kdy každé z nich je s pořadím před námi vymáhanou pohledávkou a některá řízení jsou dokonce vedena pro přednostní pohledávky. Z tohoto pohledu se exekuce jeví jako nevymahatelná – soudní exekutor však prozatím nenavrhuje zastavení exekuce pro nemajetnost, byť takový závěr nevylučuje.

Nyní mám na Vás 2 dotazy. První je, jak jsme jako Výbor Společenství nyní trestně-právně zodpovědní za tento případ a zda-li jsme učinili vše, co bylo v našich zákonných možnostech a tudíž po nás nikdo nemůže vymáhat případnou náhradu vzniklé škody?
Druhý dotaz je, co můžeme případně dále učinit, v případě, že soudní exekutor navrhne zastavení exekuce pro nemajetnost? Jsou nám vůbec dané směnky podepsané povinno k něčemu? Můžeme ji případně žalovat za podvod?

Ing. Petr Beran

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody