Dopad nařízení Evropského Parlamentu?

Prosím o zodpovězení na dotaz jaký bude mít dopad nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 na činnost výborů společenství vlastníků. Jaká konkrétní opatření či dokumenty budou muset přijmout výbory SVJ?

Miroslav Račický