Otázka v sekci Chcete se zeptat

Došlo k porušení GDPR?

Chci se zeptat, zda může být porušeno GDPR, když jeden ze členů výboru našeho SVJ poslal e-mail vlastníkům bez skryté kopie? Tedy vlastníci vzájemně uvidí své e-maily. Souhlas vlastníků k informování e-mailem dávali všichni.

Jan Kaucký

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody