Otázka v sekci Chcete se zeptat

Dotaz ohledně neplatiče za služby

Dobrý den, mám dotaz ohledně neplatiče za služby, konkrétně 100,- Kč za úklid. Úklid a placení 100,-Kč za byt byl schválen shromážděním, a tudíž placení je povinné pro všechny uživatele bytu. Od roku 2016 se potýkáme s vlastníkem bytu, který přestal platit těchto 100,- Kč. Veškeré upomínky ignoruje a nebyla reakce ani na předžalobní upomínku. Chtěl jsem vše předat právníkovi, ale v říjnu jsme dělali vyúčtování za teplo a vlastnice bytu měla přeplatek, tak jsme ji dlužnou částku odečetli z tohoto přeplatku. Bohužel i nadále neplatí. Ve stanovách máme zakotveno a schváleno shromážděním poplatek z prodlení a pokutu za porušování neplacení stanovených plateb ve výši 5000,- Kč. Prosím, můžeme při sražení dlužné částky z přeplatku také uplatnit a srazit i poplatky z prodlení a pokutu stanovenou shromážděním a zakotvenou ve stanovách?

Zdeněk Moravec

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody