Otázka v sekci Chcete se zeptat

Exekuce a úmrtí majitelky…Co s bytem dál?

Snažím se se sledovat dostupné informace, ale zatím jsem se nesetkala s případem, který řešíme v našem domě.
V říjnu 2016 zemřela majitelka bytu, na který byly podány 2 exekuce. Platby SVJ hradila, v době úmrtí dlužila za 2 měsíce (včetně října). V bytě s ní bydlel její syn, který tam však nebyl trvale přihlášen. V bytě zůstal bydlet, na nic nereagoval a neplatil.
Po dohodě s notářkou jsme v lednu podali za SVJ návrh na likvidaci dědictví pro předlužení. Dále jsem na byt předepisovala zálohy, byl obydlen, i když neoprávněně. Syna jsme z bytu dostali až za součinnosti policie na konci května.
Mám od všech spoluvlastníků podepsaný souhlas s přímým prodejem bytu s tím, že kupující doplatí všechny pohledávky SVJ. Přímý prodej však ztroskotal na výši odhadu bytu, který soudní znalkyně dala neúměrně vysoký. Bude nařízena exekuce a poběží další čas. Nemám zdání, jestli se to letos dořeší.
Jak od června? Nebudu předepisovat zálohy ani platby do fondu? Vlastně nemám komu.
Když pak byt někdo vydraží, budu požadovat úhradu předepsaných pohledávek do konce května, to je mi jasné. Co dál? Jak vyúčtování služeb? Ze zákona jsou platby podle podlahové plochy a minimální úhrady. Potřebuji pokračovat v účtování a pořád si nejsem jistá, aby to bylo správně.

Věra Černá

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody