Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak to funguje, když není předseda SVJ?

Když SVJ nemá předsedu ani výbor, protože předseda složí funkci a není nikdo, kdo by chtěl vzít na sebe odpovědnost jako předseda, kdo jedná za SVJ a jak dlouho? S externím předsedou za hodně peněz nesouhlasí většina členů, protože bývalý předseda to dělal zdarma. Musí pak rozhodnout soud, nebo kdo převezme tedy odpovědnost za SVJ? Kdo musí pak podepisovat změny stanov atd., prostě všechny právní věci, když není správní firma?

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody