Otázka v sekci Chcete se zeptat

Garáže

Momentálně jako výbor vedeme diskusi se starousedlíky o garážích. Nelíbí se jim, že za garáže musí platit a to za správu i do fondu oprav, alespoň tak to chápu já. Byť nebytový prostor, ale stále je to jejich majetek v našem domě a patří do jejich vlastnictví. Domnívám se tedy, že mají platit do fondu oprav i za garáže a stejně tak za správu, protože máme firmu, která se o dům stará ve smyslu vyúčtování, oprav, revizí atd.
Za minulého výboru vlastníci za garáže neplatili, při přechodu z družstva na SVJ se tak část z nich domluvila. Vím, že je to diskutované téma a jistě jste podobný případ řešili. Má otázka zní, zda-li je vlastník povinen za garáž platit, či to záleží na stanovách a hlasování na shromáždění? Budu rád za každou informaci. Jen pro doplnění - náš dům má 40 BJ a 20 garáží.

Michal Sajfert

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody