Garsonka vedena v katastru jako “Exekuce”

Již několik měsíců je u našeho SVJ garsonka vedena v katastru jako EXEKUCE, ale platby jsou hrazeny pravidelně a není doposud žádný dluh. Co bychom měli dopředu zajistit, aby nedošlo k nějakým problémům.

Dušan Súkeník