Otázka v sekci Chcete se zeptat

Generální plná moc

Před platností nového OZ bylo možno udělit zástupci vlastníka "Generální plnou moc", která jej opravňovala k účasti, hlasování a ke všem jednáním na všechna shromáždění společenství vlastníků. Při schvalování nových stanov společenství nám bylo notářem sděleno, že generální plná moc se již nemůže udělovat a že na každé shromáždění musí být plná moc samostatná. Je to pravda?

Jana Řezníčková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody