Otázka v sekci Chcete se zeptat

Hlasování mimo shromáždění o schválení revitalizace

Jsem členem SVJ bytového domu s 80 byty. Proběhlo hlasování mimo shromáždění o schválení revitalizace domu bez lodžií. Na nástěnce výboru SVJ se objevila informace, že k přijetí postačuje nadpoloviční většina hlasů, k přijetí postačuje 25568 podílů z 51134 a věty: "Písemně s tímto návrhem souhlasili vlastníci mající podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 26520 podílů. Rozhodnutí bylo přijato." Toto rozhodnutí představuje hodnotu díla přes 16 milionů korun. Protože v minulosti výbor prováděl machinace s plnými mocemi pro členku tříčlenného výboru, která chtěla zastupovat členy SVJ ve všech věcech a jednáních na stavebním úřadě ve věci revitalizace, chtěli jsme se přesvědčit s několika spolumajiteli o regulérnosti hlasování mimo zasedání. Výborem byla stanovena doba, kdy můžeme nahlédnout do výsledku hlasování. Byl nám předložen tabulkový seznam bytů se jmény vlastníků bytových jednotek a čísel bytů s údajem, kdo hlasoval “PRO”. Seznam neobsahoval žádný podpis majitelů bytových jednotek, ani ověření podpisem členem výboru SVJ. Chtěli jsme vidět originální hlasovací lístky s podpisy hlasujících. Nebylo nám to umožněno s vysvětlením, že na to nemáme právo vzhledem k ustanovením zákona 110 o ochraně osobních údajů. Požádali jsme, aby výbor alespoň vyvěsil ve skříňce výboru SVJ zmíněnou tabulku s údaji o hlasování. Opět následovala odpověď, že to zákon 110 nedovoluje, že by mohlo dojít k zneužití citlivých osobních údajů návštěvníky domu.
A nyní dotazy:
1) Neměl se použít pro výsledek hlasování §1129, odst(1) NOZ - dvoutřetinová většina hlasů?
2) Postupoval výbor SVJ správně, když s odvoláním na zákon 110 nevyvěsil detaily hlasování?
3) Byl postup výboru SVJ správný, když odmítl ukázat podepsané hlasovací lístky s odvoláním na zákon 110? Podotýkám, že naše SVJ nemá žádnou revizní či kontrolní komisi.

Miroslav Pulpán

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody