Hlasování per rolam

Jaké písemné doklady musí být pořízeny při hlasování per rolam a jak by mělo hlasování probíhat? Jaké druhy hlasování mohou z právního hlediska být relevantní? Děkuji za odpověď!

Miroslav Štorkán