Otázka v sekci Chcete se zeptat

Hlasování zákonnými zástupci?

Kdo může hlasovat na shromáždění vlastníků za jediného vlastníka bytu, který dosud nenabyl plné svéprávnosti a je zastoupen zákonnými zástupci - oběma rodiči? Jaký doklad musí jeden ze zákonných zástupců předložit na shromáždění pro uznání platnosti jeho hlasu za příslušnou BJ?

Vladimír Buk

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody