Otázka v sekci Chcete se zeptat

Hlasuje předseda za tohoto stavu věcí?

Předseda výboru SVJ není člen SVJ (není vlastníkem ani spoluvlastníkem BJ v domě, kde je SVJ). Ostatní členové výboru SVJ jsou členy SVJ. Hlasuje, či nehlasuje předseda:
a) na shromáždění vlastníků za návrh, který sám předložil k hlasování, či za nebo proti jiným návrhům
b) na jednání výboru (výbor je 4 členný) hlasuje, či nehlasuje o věcech, které nejsou projednány (schváleny) shromážděním a dotýkají se přímo všech členů SVJ?

Karel Filip

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody