Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kdo hradí údržbu balkónů, teras a pergol?

Dobrý den, rád bych znal váš právní názor v oblasti údržby balkónů, teras a pergol bytového domu. V našem konkrétním případě jde o novostavbu bytového domu zkolaudovaného koncem roku 2011, do něhož se lidé stěhovali od počátku roku 2012. V prohlášení vlastníka je uveden výčet typických prvků společných částí domu, mezi nimi však nejsou balkóny, terasy ani pergoly zmíněny. V kupních smlouvách jsou u všech bytů balkóny a terasy naopak výslovně uvedeny jako příslušenství bytu. Jsou tedy balkóny, terasy a pergoly v našem domě společnou částí domu, nebo součástí/příslušenstvím každého jednotlivého bytu? A jak je to se zábradlím těchto balkónů a teras - patří už do společných částí, nebo ne? A v případě, že se jedná o společnou část domu, kdo má hradit náklady na obnovu nátěru pergoly nebo zábradlí na balkóně - SVJ z fondu oprav, nebo vlastník daného bytu jako výlučný uživatel daného balkónu, terasy či pergoly? Mám k dispozici právní stanovisko dvou právníků a oba se v názoru rozcházejí. Jeden tvrdí, že bez ohledu na prohlášení vlastníka a kupní smlouvy jsou balkóny a terasy společnou částí domu a jejich údržbu tedy hradí SVJ. Druhý tvrdí, že jsou příslušenstvím bytu dle kupní smlouvy a prohlášení vlastníka, a že dokonce i kdyby byly společnou částí domu, náklady na údržbu se v každém případě účtují vlastníkovi bytu jakožto výhradnímu uživateli daného balkónu, terasy či pergoly. Předem vám velmi děkuji za odpověď.

Josef Miškovský

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody