Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kdo hradí vložkování komína?

Dobrý den, prosím o radu, jak správně postupovat ohledně vyvložkovaných komínů. Po revizi, kterou platí a zajišťuje SVJ, bude nutné převložkovat některé komíny. V prohlášení vlastníka jsou komíny uvedené jako společná část domu (ale vyvložkování tam není výslovně uvedeno) a výše příspěvků na revize jsou uvedeny v rozpisech plateb pro každý byt, ať komín používá či nikoliv. Vycházíme z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Výbor to chápe tak, že při zakládání SVJ a koupi bytů do osobního vlastnictví už byly některé komíny vyvložkované a jejich nové vložkování má platit SVJ, ale pokud si někdo připojil spotřebič do komína až později, pak by si to měl hradit sám. Rozumíme tomu správně? A jak máme postupovat, pokud si vlastník později vyměnil např. karmu za plynový kotel? Měl by si nové vložkování hradit sám? V této souvislosti nevíme, jak porozumět novelizaci zákona č.320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky, kde je uvedeno, že za stav spalinových cest odpovídá vlastník objektu, což je v našem případě SVJ.  Znamená to, že SVJ, jakožto vlastník objektu, má hradit všechny opravy spalinových cest (tím myslím hlavně vložkování) a vlastník bytu si hradí jen část vedenou do komína?

Světlana Kostolná

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody