Otázka v sekci Chcete se zeptat

Hypotetický vývoj SVJ

Prosím o sdělení Vašeho názoru k níže popsanému hypotetickému vývoji ve SVJ:
Předpokládejme SVJ s řádně fungujícím výborem společenství jako statutárním orgánem s ustanoveným předsedou, přičemž správu domu smluvně zajišťuje SBD, ze kterého se v minulosti SVJ vyčlenilo. Pokud by v budoucnu došlo k situaci, že předsedu výboru SVJ nebude nikdo ochoten vykonávat, případně, že dojde k rozpadu celého výboru SVJ, má smluvně dále působící správce domu (v uvažovaném případě spravující SBD) nějakou zákonnou povinnost funkci předsedy výboru SVJ převzít?

Zdeněk Nálevka

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody