Otázka v sekci Chcete se zeptat

Instalace kalorimetrů u BD

Ráda bych se s Vámi poradila o nutnosti instalace kalorimetrů u bytového domu. Mezi výborem SVJ a správcem probíhá diskuze na téma, zda je nutná instalace kalorimetrů, či postačí stávající indikátory.
Z vyhlášky chápeme, že povinnost instalace se vztahuje na ty domy, kde je teplo pro vytápění v rámci bytu rozváděné horizontálními rozvody s jediným vstupem do jednotky. Správce nám tvrdí, že přesně tuto podmínku splňujeme. Víme, že některé byty v našem domě mají ovšem dvoje stoupačky, a proto nám není jasné, zda i toto je v souladu s jediným vstupem tepla do bytu. Nebo snad teplá voda pro topení jde jen v jedné stoupačce?
Jediné, co k dané situaci po technické stránce správce sdělil, že by byla nutná studie, při které by se zjistilo, zda bude možné tyto kalorimetry vůbec instalovat do prostoru, který je nyní k dispozici.
Návštěvou odborníka v jedné BJ bylo sděleno, že v případě instalace kalorimetrů by byly nutné bourací práce, neboť se kalorimetr do daného prostoru nevejde. Současně polemizujeme, zda je to nejen technicky možné, ale i ekonomicky přínosné, když kalorimetry se instalují na 4 roky na rozdíl od instalace indikátorů, jejichž životnost je 5 let.
Jaké Prohlášení by si výbor SVJ měl zajistit, aby doložil skutečnost, že v současné chvíli není instalace kalorimetrů technicky možná a ekonomicky přínosná, aby se svým tvrzením obstál? Nebo jak byl měl dle Vašeho názoru postupovat?

Marcela Pyszková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody