Otázka v sekci Chcete se zeptat

Institut společného zástupce pro manžele

Institut společného zástupce pro manžele vlastnící byt v SJM - chápeme správně, že právo hlasovat na schůzi a rozhodovat má pouze společný zástupce a druhý z manželů smí pouze chodit na schůze poslouchat? Jak tedy situaci řešit v momentě, kdy kvůli časové vytíženosti na schůzi jednou přijde jeden a příště druhý z manželů? Ten samý dotaz platí pro podepisování podpisových listin při přebírání vyúčtování apod. Smí podepisovat pouze společný zástupce? Jak vyřešit stejný problém jako s hlasováním na schůzi?

Dana Izáková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody