Jak dlouho zpětně můžeme vyžadovat úhradu dlužných odvodů do fondu?

V našem SVJ vznikl dluh jednoho vlastníka tím, že několik let (asi 6) nehlásil změny v počtu osob užívajících byt. Jak dlouho zpětně můžeme vyžadovat úhradu dlužných odvodů do fondu za úhradu služeb spojených s užívání bytu (osvětlení v domě, popelnice, úklid a pod)? Stabilně hlásil méně o dvě osoby. Děkuji za odpověď.

Ing. Vladimír Koňák