Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak je to s obecnou zodpovědností u SVJ?

Jak je to obecnou zodpovědností SVJ? Před dvěma lety nás postihla prudká bouře s přívalovým deštěm. Nějakým nezjištěným způsobem natekla voda do větracích šachtic nad nebytovým prostorem v přízemí. Šachtice jsou zakončené ve stropě nad nebytovým prostorem, voda druhý den prosákla do nebytového prostoru, kde natekla do stroje na výrobu klíčů, který patří majitelce nebytového prostoru. Majitelka po nás, jako správci společných prostor, požaduje uhradit škodu na stroji a vymalování, celkem za cca 180.000 Kč. Výbor SVJ se vyjádřil v tom smyslu, že si není vědom nějakého porušení zákonné povinnosti, zanedbání něčeho při údržbě, apod. Zatečení bylo způsobeno zcela ojedinělým, extrémním počasím v ten den. Větrací šachtice jsou řešeny takto ve všech domech na sídlišti, které je z 50. let minulého století. Obdobná událost nebyla nikdy v minulosti v SVJ (které má 4 vchody) zaznamenána. Poškozená se odvolává na obecnou odpovědnost SVJ va požaduje po nás škodu uhradit, i když nevíme, jak jsme mohli uvedené škodě předejít. Zavinění je prý na naší straně z důvodu obecné odpovědnosti SVJ.

Jiří Vršek

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody