Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak odsouhlasit projekt výstavby výtahů?

Jsme Společenství vlastníků se čtyřmi vzájemně propojenými domy obsahující 56 bytových jednotek a 15 nebytových prostorů. Domy mají společnou kotelnu, různé rozvody a průchozí chodbu. Mají samostatné vstupy a schodiště. Výbor Společenství vlastníků by rád v každém domě vystavěl výtah. Situace je však taková, že u tří domů lze výtah realizovat s minimálními stavebními úpravami, ale u jednoho ze čtyř domů není volný prostor ani pro minimální výtah (jedna osoba + kočárek na dítě). Je proto nutné prokopat pět otvorů do stávajících podest, což jsou společné prostory.
Shromáždění vlastníků schválilo, aby výbor zadal výběrové řízení na projekt výtahů. Máme však rozpor týkající se hlasování. Stavební úřad tvrdí, že je potřeba 100% souhlas členů, naše správní firma a další organizace, která nám pomáhala se sestavením Stanov tvrdí, že stačí nadpoloviční většina z přítomných vlastníků na shromáždění. V červnu tohoto roku jsme poslali dotaz Ministerstvu místního rozvoje, které zatím neodpovědělo. Vzhledem k rozporuplným stanoviskům se na Vás obracím s žádostí o vyjádření se k hlasování. Kolik % z přítomných členů musí souhlasit? A jak je to s plnými mocemi?

Ludvík Šiller

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody