Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak podat podnět k soudu na přešetření práce výboru?

Výbor SVJ našeho domu s 54 vlastníky nepracuje v souladu se stanovami, ani se zákony. Revizní komise kryje veškeré jeho konání. Řada vlastníků v domě však ani právně neuvažuje a nechávají se výborem manipulovat. Při hledání, jak postupovat proti takové praxi, jsem se dozvěděl, že je možno podat "podnět k soudu" na přešetření práce výboru z hlediska zákonné povinnosti konat s péčí řádného hospodáře. Prosíme o vyjádření k této naší situaci z hlediska právního postupu: zda jít cestou podnětu soudu, a co vše by měl podnět obsahovat, případně odkazy na paragrafy, relevantní texty apod.

Karel Balcar

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody