Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak postupovat při požadavku na zrušení usnesení a zápisu ze shromáždění?

Požadavek na zrušení usnesení a zápisu ze shromáždění SVJ se musí podat k soudu, nebo je neplatný sám o sobě, pokud jsou projednávány a schvalovány body, které nejsou uvedeny v pozvánce a navíc pozvánka není distribuována způsobem uvedeným ve stanovách? Musí být zápis ze shromáždění ručně podepsán, nebo stačí uvedení jména zapisovatele?

Rostislav Krejčí

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody