Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak vymáhat povinnost oznámit nové nájemníky v bytě?

Má výbor SVJ právo vědět, komu majitel bytu pronajímá svůj byt a může na tom výbor trvat? Ve stanovách SVJ je sice zakotvena povinnost oznámit do 1 měsíce jména nových nájemníků a spojení na ně správci, popř. výboru, ale neděje se tak. Komunikace v případě akutních problémů je ztížená a prostřednictvím majitelů zdlouhavá a někteří nám neznámí nájemníci si osobují v nakládání s bytem práva majitelů, poněvadž se domnívají, že si za své bydlení dostatečně platí. Povinnosti vyplývající ze stanov netrápí ani majitele, poněvadž nepovažují výbor SVJ za dostatečně kompetentní orgán, který by měli respektovat.

Věra Chmelíková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody