Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak změnit způsob hlasování na schůzích SVJ?

Dobrý den, jsem spolumajitelka jednotky SVJ (manželé). Jsem nespokojena se způsobem hlasování na shromáždění SVJ. V zásadě nemám problém najít společný názor s manželem, v podstatě naše hlasování by bylo ve většině stejné, ale velmi mi vadí krácení práv jednoho ze spoluvlastníků jednotky. Povinnosti vyplývající ze stanov SVJ musím plnit, ale práv se mi nedostává. Takto to cítím.
V minulé schůzi jsme měli schválit nové stanovy, a protože stanovy považuji za zásadní dokument, nemohu se smířit s tím, že je osobně nemohu ovlivnit a hlasovat. V tomto konkrétním případě jsem měla vážnou připomínky k části "Pokuty". Proč tedy na shromáždění chodit? Někteří sousedé ještě nikdy na shromáždění nepřišli. Je možné, aby způsob hlasování v SVJ byl v budoucnosti změněn? Co je potřeba pro tuto změnu v legislativě udělat?

Milada Ledecká

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody