Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jakou máme šanci uspět při vymáhání částky za dodatečnou instalaci oken?

Máme problém s vymáháním rozdílu částky za dodatečnou instalaci oken po vlastníkovi bytu, který výměnu oken schválenou SVJ na shromáždění 8 let pod různými záminkami oddaloval. Pak se přestěhoval a o výměnu písemně požádal. Výbor sehnal firmu, která výměnu provedla, faktura byla zaplacena z fondu oprav. Po vlastníkovi výbor požaduje zaplatit rozdíl mezi poměrnou částkou v roce, kdy byla výměna oken provedena a částkou zaplacenou v roce 2018. Tuto částku ale vlastník zaplatit odmítá. Nezbývá, než se domáhat peněz soudní cestou. Jakou má SVJ proti takovému vlastníkovi šanci?

Vladimíra Krampolová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody