Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jakým způsobem schválit navýšení ceny za rekonstrukci?

V plánu oprav jsme měli položku na rekonstrukci elektroinstalace společných prostor domu ve výši 1,250 mil. Kč. Po zpracování projektu a rozpočtu jsme se dopracovali k nákladům na rekonstrukci ve výši 1,6 mil. Kč, což je navýšení ceny za rekonstrukci v neschválené výši. Předpokládám, že naší povinností, to je výboru SV, je svolat shromáždění a znovu schválit provedení rekonstrukce elektroinstalace v nové potřebné výši. Je možné postupovat jiným způsobem? Část výboru je přesvědčena, že je možné věc řešit systémem "PER ROLLAM" - nesvolávat shromáždění, obejít jednotlivé vlastníky domu a získat jejich písemný souhlas s provedením rekonstrukce elektroinstalace za vyšší cenu.

Jana Štvrtňová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody