Otázka v sekci Chcete se zeptat

Je možná okamžitá změna členské schůze za „náhradní“?

Bylo by možné v den konání členské schůze BD, či shromáždění vlastníků BJ, a po zjištění, že počet přítomných nesplňuje podmínku nadpoloviční většiny, změnit do půl hodiny toto shromáždění za "náhradní" a přítomní by pokračovali v jednání dle programu. (Samozřejmě by na to byli upozorněni již na pozvánkách.) Byla by to pro přítomné vlastně odměna za to, že se dostavili z vlastního zájmu.

Gustav Medřický

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody