Je možné požadovat tržní nájemné v družstevních bytech, pokud je družstvo členem SVJ?

Již několik let jsme SVJ, i když je stále několik bytů vedeno a spravováno družstvem. Zajímalo by mě, jakým způsobem převést zbytek bytů pod SVJ. Zda je možný odkup bytů a pak následný pronájem či prodej SVJ. Bydlí tam nájemníci se stejnými podmínkami jako letití členové. Myslím, že by měli platit minimálně tržní nájemné odpovídající dané lokalitě.

Mária Němcová