Otázka v sekci Chcete se zeptat

Je možné takto měnit termín již svolaného shromáždění?

Dobrý den, výbor SVJ svolal shromáždění na 26. 6. 2019. A to na základě podané žádosti o svolání shromáždění vlastníky, kteří mají více jak 25 % hlasů a více než 2. Avšak dnes jsme obdrželi emailem od výboru SVJ sdělení, že toto svolané shromáždění se ruší a bude se konat až v září 2019. Důvodem pro zrušení výše uvedené termínu výbor uvedl, že nemá k dispozici účetní závěrku, hospodaření SVJ atd. Je možné takto měnit termín již svolaného shromáždění? Bodů k jednání na shromáždění je více, nejenom projednání závěrky atd.

Petra Alaxová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody