Otázka v sekci Chcete se zeptat

Je možné zvolit nový výbor prostřednictvím per-rollam?

Naše SVJ čítá přes 200 jednotek a tradičně se již několik let nedaří svolávat shromáždění, které by bylo usnášeníschopné. Všechny problémy pak řešíme per-rollam, což celkem funguje. V polovině příštího roku končí volební období výboru. Ten svolá shromáždění, na kterém by se měl zvolit výbor nový, avšak shromáždění se opět nesejde. Jak má výbor dále postupovat? Bude stačit volba nového výboru prostřednictvím per-rollam (které máme samozřejmě zakotvené ve stanovách)?

Petr Turtenwald

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody