Otázka v sekci Chcete se zeptat

Je možné zvolit vícečlenný orgán SVJ jednorázově?

Moje otázka se týká volby vícečlenného orgánu SVJ (výbor, kontrolní komise). Je nutné volit členy těchto orgánů po jednotlivcích, nebo je možné, aby např. tři vlastníci kandidovali na členy výboru SVJ a shromáždění o nich hlasovalo jako o ucelené trojici kandidátů? Buď tedy tuto trojici zvolilo, nebo nezvolilo.

Jan Fbír

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody