Otázka v sekci Chcete se zeptat

Je nutné změnit prohlášení vlastníka při propojení BJ?

Vlastník jedné bytové jednotky v našem domě (2+1) si chce koupit sousedící bytovou jednotku (2+1) s tím, že jednu místnost nové bytové jednotky propojí se svojí současnou bytovou jednotkou, vznikne tím tedy 3+1 a druhá bytová jednotka bude 1+1. Je nutné změnit prohlášení vlastníka a stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů na shromáždění (tak jak je uvedeno ve stanovách)?

Anna Křížová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody