Otázka v sekci Chcete se zeptat

Je toto možná volba výboru?

Je možné zvolit členy statutárního orgánu-výboru (tříčlenného) hromadně, aklamací (tedy společně celý navržený výbor jedním hlasováním dohromady)? Není to v rozporu se zákonem 89/2012, § 244?

Aleš Procházka

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody