Otázka v sekci Chcete se zeptat

Je žádoucí, aby členové výboru měli různé konce funkčního období?

V našem SVJ je statutárním orgánem výbor. Výbor má 3 členy. Funkční období člena voleného orgánu činí 5 let. Minulý výbor byl zvolen v 2014. V r. 2017 odstoupili dva členové výboru a byli zvoleni dva noví, funkční období jim tedy končí zač. r. 2022. Zbylé člence výboru končí funkční období letos. Je vhodné na shromáždění odhlasovat prodloužení jejího funkční období tak, aby skončilo stejně s ostatními členy výboru, nebo ji zvolit (o funkci má zájem) na dalších 5 let. Potom se může stát, že každý člen bude mít jiné funkční období. To samozřejmě lze, ale je to žádoucí?

Ivo Přichystal

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody