Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jedna členka je kategoricky proti výstavbě výtahu

Máme zájem o pořízení výtahu k šestipodlažnímu domu, a to přístavbou výtahové šachty ve dvorní části domu na společném pozemku SVJ se stanicemi s výstupem na podestách společných balkonků v mezipatrech. Všichni členové SVJ, KROMĚ JEDNÉ ČLENKY, se shodli na následujícím řešení:
1) výstavby se finančně zúčastní jen ti členové SVJ, kteří o to mají zájem
2) ostatní členové SVJ dají k výstavbě svůj souhlas
3) na výstavbu výtahu bude uzavřena všemi členy SVJ smlouva o výstavbě, podle které bude výtah společným vlastnictvím všech členů SVJ (tzn. že podíly členů SVJ na vlastnictví domu se nezmění), přičemž užívací právo k výtahu budou mít jenom členové SVJ, kteří výstavbu financují
4) kdokoliv z nefinancujících členů má možnost přistoupení k užívání výtahu v budoucnu za předpokladu úhrady stejné částky v přepočtu na m2 jednotky jako původní účastníci, přičemž jejich úhrada bude buď rozdělena mezi původní účastníky, nebo ponechána jako fond oprav výtahu dle rozhodnutí účastníků
Jedna členka SVJ se kategoricky staví proti výstavbě výtahu a trvá na zachování společných balkonků v mezipatrech, a to bez ohledu na to, že sama v bytě nebydlí, pronajímá jej, sama bydlí ve 2. patře a odmítá brát jakékoliv ohledy na potřeby věkem starších členů SVJ i všech členů z vyšších pater, kteří o výstavbu mají zájem. Může takto jedna členka SVJ blokovat výstavbu výtahu, se kterou souhlasí všichni ostatní? Jak se lze zákonně bránit?

Jiřina Halíková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody