Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jsme majitelé řadových garáží – máme povinnost založit SVJ?

Jsme jednotliví majitelé řadových garáží. Dohromady se jedná o dvě řady, každá o osmi garážích. Garáže jsou postavené tak, že spolu sousedí a tvoří monolitní celek, kde každá garáž má společnou boční i nosnou zeď se sousedící garáží, kterou tvoří střešní konstrukce vytvořená z panelu a izolací. Příjezdová cesta patří obci. V katastru nemovitostí je každá garáž vymezena tak, že každý vlastník jednotlivé garáže má svou vlastní parcelu s vlastním parcelním číslem a též s vlastním listem vlastníka na každou jednotlivou garáž. Prosíme Vás o stanovisko, zda máme v tomto případě povinnost založit SVJ?

Hana Dušková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody